Logo der Universität Wien

Invitation for OCWC Global Conference 2014 and launch of OpeningupSlovenia

April 23-25, Ljubljana, Slovenia


Schrift:

Open Access Netzwerk Austria

Kontakt:
Falk Reckling
Der Wissenschaftsfonds
Sensengasse 1
A-1090 Wien

T: +43-1-5056740-8861
E-Mail
Universität Wien | Universitätsring 1 | 1010 Wien | T +43-1-4277-0